Sunday, 11 December 2016

Hanya Dengan Ilmu

"Setiap masalah yang menimpa manusia semuanya di sebabkan kelalaian mereka terhadap ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dan kejahilan mereka akan agama ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua itu tidak akan selesai, kecuali dengan cahaya ilmu dan selalu ingat kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala."

- Al Allamah Al ArifBillah Sayyidil Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz -

No comments:

Post a Comment